Muzyka ludowa


Muzyka ludowa

Muzyka ludowa to jest rodzaj sztuki, jaki towarzyszy człowiekowi od zarania świata.Muzyka ludowa Jest to rodzaj kultury, który ma mieć wydźwięk duchowy. Jest to często kombinacja obyczajów i zwyczajów charakterystycznych dla wszelkich grup etnicznych. Jest to muzyka często wiejska, sielska ale także dostrzega się w niej elementy życia religijnego czy też życie codzienne. Muzyka ludowa wiąże się także z akompaniamentem, śpiewem, towarzystwem instrumentów ludowych i tańca. Cieszy się dużą popularnością wśród lokalnych społeczności. Jest idealna na uroczystości wszelkiego typu a także na imprezy masowe. Muzyka ludowa występuje w szeregu krajów, w tym można mówić o polskiej muzyce ludowej, muzyce rumuńskiej, węgierskiej muzyce ludowej oraz muzyce skandynawskiej i wielu innych podobnych rodzajach.

Artykuł dzięki: